Billedet på sidehoved

UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSE

UDVIKLING - PERSPEKTIV - SUCCES

 • ikon
  Birgit Rigmor Ersgaard den 11-08-2017
  Åben Psykologisk rådgivning for alle elever i ungdomsskolen og 10. klasse
  I forbindelse med et nyt tiltag i Vordingborg kommune, der skal sikre, at alle børn opnår større trivsel, er det nu muligt at tale med en psykolog åbent og anonymt.
  • Åbent betyder: Eleverne møder selv op i det afsatte tidsrum, der skal ikke aftales en tid.  
  • Anonym betyder: Som udgangspunkt er den åbne rådgivning anonym. Der oprettes ikke journal, og psykologen orienterer ikke automatisk de voksne omkring eleven. Når det sker, er det efter aftale med eleven.
  • Samtalerne tager udgangspunkt i det eleven ønsker at tale om. Samtalerne er en mulighed for eleven til at få talt om det, som denne har brug for og komme videre med det. Det kan også være vejledning ift. hvor den rette hjælp kan fås.
  •  Elever kan henvende sig op til 3 gange med den samme problematik
  • I det omfang, det giver mening og ikke afholder den unge fra at benytte Åben Rådgivning, samarbejdes der med skolens trivselscoach.
  • Rådgivningen vil være hver onsdag 14-16 på Kuskevej 1A i Vordingborg. Orienter dig på skolens intranet for evt. ændringer.
  • I særlige tilfælde kan psykologen være nødt til at bruge sin underretningspligt. Hvis psykologen bliver bekendt med forhold, som kræver underretning, skal psykologen dele dette med den unge og sørge for, at der underrettes.
  NB. Rådgivningen er aflyst den 16. og 30.8.2017.
 • Maria Westh Hage den 09-08-2017
  Tak for en god dag med vores nye årgang!
  Vi ser frem til at se dem igen i morgen.

  I dag har eleverne fået udleveret en iPadkontrakt, som skal underskrives af forældre/værge og leveres tilbage hurtigst muligt, således at eleverne i næste uge kan få en iPad til brug i undervisningen udleveret. Inden I underskriver, så læs vedhæftede "Info ved udlevering af iPad" igennem.

  Venligst
  Maria Westh Hage
  Afdelingsleder