Billedet på sidehoved

UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSE

UDVIKLING - PERSPEKTIV - SUCCES

 • ikon
  Birgit Rigmor Ersgaard den 12-08-2016
  Vigtig information til forældre, som har børn, som bruger skolebussen
   
  Nye skolebuskort
   
  Det er besluttet at justere på reglerne for brug af de kommunale skolebusser. Ændringerne indføres fra mandag den 22. august og sker for at sikre, at flest mulige elever kan medtages i skolebusserne. Ændringerne betyder, at alle folkeskoleelever gratis kan bruge skolebusserne, ligesom de kunne sidste skoleår. De ikke-befordringsberettigede elever behøver ikke længere at have et skolebuskort for at benytte skolebusserne.
   
  De befordringsberettigede elever vil inden den 22. august få udleveret et nyt gult skolebuskort, som skal benyttes i tilfælde af, at chaufføren bliver nødt til at sortere eleverne ved påstigning i en næsten fyldt bus. Elever med gult skolebuskort vil i disse tilfælde få fortrinsret. Alle hvide skolebuskort annulleres fra 22. august.
   
  Kommunens 16 skolebusser i de nye kontrakter med Fladså Turist og Det Nye Trafikselskab har mindre kapacitet end de busser, som blev benyttet sidste skoleår. Det forventes derfor, at nogle af busruterne ikke kan betjene alle de elever, som ønsker at komme med bussen. Der er aftalt nogle regler med busselskaberne for at sikre, at alle elever med gule buskort kan køre med bussen;
   
  • Når bussen ikke bliver fyldt, optages alle elever på ruten
  • Når bussen bliver fyldt så meget, at de forventede elever med gule buskort senere på ruten vil fylde bussen helt, lukker chaufføren for påstigning af elever, som ikke har gult buskort
  • Når bussen er fyldt mindre end 2,5 km fra skolen, standser chaufføren ikke for ventende elever, da disse elever ikke kan være befordringsberettigede
  • Ingen elever bliver afsat fra bussen før den er fremme ved enten skole eller elevens bopæl i henhold til køreplanens rutebeskrivelse
   
  Disse regler kræver stor konduite af chaufføren. Der vil være en vis indkøringsperiode før chauffører, elever og forældre har lært, om der kan forventes plads i bussen. Elever på den sidste del af ruten imod skolen om morgenen vil have størst risiko for ikke at få plads i bussen. Dette er også de elever, som har kortest til skolen og har lettest ved at cykle eller gå. Det henstilles derfor, at disse elever benytter anden befordring end skolebussen på de ruter, som har flest passagerer.
   
  Kørselskontoret vil løbende optimere busruterne i samarbejde med busselskaberne, når benyttelsen af skolebusserne bliver bedre kendt.
  _______________________________________________________________________________
   
 • ikon
  Birgit Rigmor Ersgaard den 08-08-2016

  Køreplaner til skolebusser i det nye skoleår

   

  Køreplanerne kan ses på dette link:

  http://www.vordingborg.dk/borger/boern-og-familie/skoler/koersel-af-elever/koereplaner/

   

 • Maria Westh Hage den 22-08-2016

  Kære forældre

  Der skal vælges en forældrerepræsentant til bestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse. Interesserede kan rette henvendelse til skoleleder Henrik Hald Krog på 22 78 68 87 senest 23. september 2016. Første bestyrelsesmøde afholdes 29. september kl. 17.00-19.00 på Primulavej 5, Vordingborg.

  Med venlig hilsen

  Henrik, skoleleder