Billedet på sidehoved

UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSE

UDVIKLING - PERSPEKTIV - SUCCES

Pædagogiske principper

Vore målsætninger

 
For os er det vigtigt
  • at du har det godt med dine kammerater.
  • at du har det godt med dine lærere.
  • at du får lært meget imens du er her – både bogligt og også socialt.
  • at du bliver udfordret på et passende niveau.
  • at alle rykker sig.
Disse ting går vi langt for at opnå.

Vi passer på hinanden. Vi ved, hor vigtigt det er at trives med sine kammerater og lærere - så det arbejder vi med både i klassen og i den store flok, fx i fællestimerne. Vi gør alt for at eleverne og lærerne får et godt forhold til hinanden og at ingen føler sig ensomt, eller glemt. Blandt andet skal vi også på en Introtur, som hjælper os til hurtigt at komme hen over ”skolestarts-genertheden”. Hvis man som elev føler sig udenfor gruppen, vil vi – sammen med eleven og de øvrige elever – gør en indsats for at forbedre situationen. Her hjæpler det også, at man som elev hovedsaglig har de samme to lærere, som man efterhånden lærer ret godt at kende.
 
Det typiske billede i en pause hos os er, at eleverne hygger sig i forskellige grupper rundt omkring på vores område – man kan tydelig fornemme den gode stemning. Når året nærmer sig sin afslutning vil man se, at eleverne er blevet meget glade for hinanden, ligesom man igennem året sjældent ser alvorlig konflikter.
 
Du kan regne med at vi lærere tilbyder dig en spændende og alsidig undervisning - du skal også bidrage til, at den bliver endnu bedre. Vi vil gerne involvere jer så meget som muligt og arbejder løbende på, at få nye initiativer i gang. Vi støtter op om arbejdet i elevrådet og rådet har indflydelse på, hvad der sker på skolen.
 
Vi vil gerne vænne jer til at færdes i forskellige arenaer og stå på egne ben. Derfor laver vi både ting ind- og udenfor huset og tager blandt andet på en studietur. Der er lidt forskel på linjerne, men alle bestræber sig på, at vi ikke bare altid er på skolen. Derfor har holdene også skiftende samarbejdspartnere rundt omkring i kommunen, fx den lokale Karate – eller sejlklub.
 
Hos os kommer du i forbindelse med den virkelige verden. Der er rig mulighed for at etablere praktikaftaler og få talt med en studievejleder, så du bliver klar til at træffe de rigtige valg.
 
 
 

De enkelte fag

 
Boglige fag:
Hos os underviser vi i de dansk, matematik og engelsk som obligatoriske fag. I disse tre fag forbereder vore elever sig på at tage en FS10 prøve, som de fleste består sommeren efter, at de er startet hos os. Pr. uge vil der i gennemsnit  være 4,5 timer i hvert at de tre fag.
 
Boglige valgfag:
Man kan vælge tysk FS10, og Fysik FS10 som henholdsvis har 3 og 2 ugentlige timer. Begge fag kræver, at man har haft dem i  folkeskolen, da det ikke er begynder hold.
 
Linjefag:
Vi har forskellige linjefag, som giver eleven mulighed for at arbejde med et emne, som han/hun er specielt optaget af. Linjefagene er beskrevet under menupunktet ”Ny elev”, men har det til fælles, at de alle har 8 ugentlige timer.
 
Fællestimer:
Det er timer, hvor vi oftest vil være samlet i fælles flok i festsalen på Kuskevej. Her kan der ske alt, lige fra meget fysiske sjove ting og hen til foredrag fra andre unge, eller en film. Linjerne skal også bidrage til fællestimen en gang imellem.
 
 

Skolens indsatsområder

 
Skolen er sammen med andre lokale institutioner tilknyttet Ny Nordisk Skole samarbejdet. Dette samarbejde har særlig fokus på at hjælpe elever fra uddannelsesfremmede hjem, med at komme videre i uddannelsessystemet.
 
Derudover arbejder vi med øget elevinddragelse.
 
 

Lektiepolitik

 
Vi giver ikke store mængder lektier for, men der er lektier. Der er også et begrænset antal afleveringer af skriftlige opgaver. Vi forventer, at eleverne passer deres pligter - samtidig kan man snakke med os, hvis der skulle være krise. Udover at lektierne har et bestemt fagligt mål, så ser vi lektier som en mulighed for at træne selvstændigt arbejde.
Reglerne er forklaret nærmere under menupunktet "Information" --> "Ordensregler"
 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

 
Vores udgangspunkt er, at alle vore elever ved, hvordan man skal opføre sig, for at alle kan trives i fællesskabet. De ved også, hvordan man skal agere i undervisningen for at den kan køre på godt. Men selvfølgelig har vi et regelsæt og det har som formål at sørge for, at der ikke er for meget tvivl om, hvad der er i orden – og hvad der ikke er i orden.
 
Samtidig skal sættet sikre, at der ikke går lang tid, fra, at et problem opdages, og til, at der bliver gjort noget ved det. Derfor kommer vi heller aldrig efter elever med reglerne – til gengæld sørger vi for hurtigt at tage initiativer, som kan afhjælpe eventuelle problemer.
 
Når vi arbejder med de forskellige problemstillinger  involverer vi hurtigt både forældre og elever, da vi mener at det er den bedste vej til holdbare løsninger.
 
Selve reglerne er lagt under menupunktet ”Information” -->”Ordensregler” på forsiden.