Billedet på sidehoved

UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSE

UDVIKLING - PERSPEKTIV - SUCCES

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
 • Samlet elevtal pr. 1.8.2017 127 elever

 

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlig klassekvotient 2017/2018: 25 elever pr. klasse

Karaktergennemsnit

Folkeskolens Afgangsprøve - 10. klasse  - skoleår 2016-2017


Skriftlig eksamen:
 • Dansk, skriftlig fremstilling:       4.50
 • Matematik:                               5.47
 • Engelsk:                                   4.98
 • Tysk, skriftlig fremstilling:          5.60
 

Mundtlig eksamen:

 • Dansk:                                    5.28
 • Matematik:                              5.31
 • Engelsk:                                  6.25
 • Tysk:                                       2.50
 • Fysik/kemi:                              8.67
 

Sidste standpunktskarakterer:

 • Dansk - mundtlig:                     4.82
 • Dansk - skriftlig fremstilling:      4.52
 • Matematik - mundtlig:               4.29
 • Matematik - skriftlig:                 4.19
 • Engelsk:                                   4.66
 • Tysk:                                        4.45
 • Fysik/kemi:                               4.68
 
 
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 
Overgang til uddannelse 3 mdr. efter afslutning fordelt på til-uddannelse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Uoplyst/ukendt
15%
16%
13%
13%
8%
14%
Gymnasiale uddannelser
38%
40%
44%
43%
42%
55%
Erhvervsfaglige uddannelser
44%
41%
43%
41%
47%
30%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: UNI-C på data fra INTE (Danmarks Statistik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal elever pr. pc

Der udleveres iPad til de elever, der ingen selv har.


 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 1.8.2017: 9
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  9
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  9