Billedet på sidehoved

UNGDOMSSKOLEN OG 10. KLASSE

UDVIKLING - PERSPEKTIV - SUCCES

 

 

Formål med 10. klasse, Vordingborg

Formålet med 10. klasse er det samme som for grundskolen:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:
  • forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere,
  • gør dem fortrolige med dansk kultur og historie,
  • giver dem forståelse for andre lande og kulturer,
  • bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

Ifølge folkeskoleloven om 10. klasses struktur og indhold er undervisningen i 10. klasse et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for
  • yderligere faglig kvalificering og
  • afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Mål med 10. klasse, Vordingborg

Skoleåret i 10. klasse, Vordingborg, er opdelt i 4 faser; en introfase, en faglig fase, en afklaringsfase og en afslutningsfase.

For hver af faserne er der to overordnede mål; et fælles og et individuelt.

 

Introfase  

Fællles mål: At skabe tryghed i 10. klasse med forståelse for forskelighed

Individuel mål: At styrke deltagelse og fremmøde og samtidig afklare faglige og personlige mål                 

 

Faglig fase

Fælles mål: At styrke de faglige kompetencer, tydeliggøre undervisningsmålene samt opøve gruppeforståelsen

Individuel mål: At styrke ejerskabsfølelse til læring og deltagelse i skolen og derved opnå større indsigt og viden om egne fremtidsmuligheder

 

Afklaringsfase

Fælles mål: At styrke grundlaget for fremtidige valg, herunder uddannelsesvalg

Individuel mål: At blive afklaret på at vælge den videre uddannelsesvej efter 10. klasse

 

Afslutningsfase

Fælles mål: At ”holde dampen oppe” hos hinanden og fortsat engagere sig både fagligt, socialt og personligt med henblik på de afsluttende prøver og den videre uddannelse

Individuel mål: At opnå tillid til egne muligheder fagligt, socialt og personligt for at opnå individuelle målsætninger